Woonzorg Elisabeth Stift

Comfortabele huur appartementen

Historie

De historie van het Elisabeth Stift

In 1875 vestigden de zusters Elisabethinnen zich in Kerkrade. Otto von Bismarck wilde een Pruisische staat en een religie, het protestantisme.Tijdens deze Kulturkampf (1872 – 1879) verbood hij het katholieke geloof en verbande ook alle kloosterordes. Ook de zusters Elisabethinnen zochten een veilig onderkomen en vonden dit in Kerkrade. Op de fundamenten van kasteel ’s-Heeren Anstel werd het Elisabeth Stift gebouwd, dit werd in 1875 in gebruik genomen. Op verzoek van burgemeester Franssen stichtten zij toen het eerste Kerkraadse ziekenhuis het “ Elisabeth Spitaal” zoals op de gevelsteen boven de hoofdingang nog steeds te lezen is. Tevens begonnen de zusters met het verlenen van ambulante thuiszorg.

De zusters wisten zich in de loop der tijd altijd aan te passen aan de veranderingen die er plaats vonden. Zo was het Stift in de loop der tijd in gebruik als bejaardenhuis, herstel oord, vakantie oord, opvang voor mijnscholieren en gemeenteambtenaren, kleuterschool en als dependance van de Hamboskliniek. Voorjaar 2015 verlieten de laatste cliënten het Elisabeth Stift en zegde MeanderGroep ZL de huur op per 31 december 2015. Het pand kwam leeg te liggen en verpaupering dreigde. Gelukkig was er een ambitieuze groep vrijwilligers die het pand 31 maart 2016 aankocht en WoonZorg Elisabeth Stift realiseerde.