Woonzorg Elisabeth Stift

Comfortabele huur appartementen

Ondersteuning door vrijwilligers, Gastvrouw/heer

Functie gastvrouw/heer WoonZorg Elisabeth Stift

Algemeen

De gastvrouw/heer is iemand die past binnen de organisatiestructuur en de cultuur van de WoonZorg Elisabeth Stift. Respectvol handelen staat voorop en we vertrouwen op uw integriteit en betrouwbaarheid. De gastvrouw/heer staat open voor het leggen van contact met anderen en is bereid om nieuwe vaardigheden te leren.

In de bejegening van de bewoners is het uitgangspunt dat de bewoner de regie bepaalt en de gastvrouw/heer zich daarin dienstbaar opstelt. Uiteraard gelden er ook gedragsregels voor de bewoners en de naasten.

Taken

De belangrijkste taak is ‘er zijn’. Het aanwezig zijn houdt o.a. in het ondersteunen van de bewoner met aandacht, tijd en respect voor de eigenheid van de bewoner.

Indien gewenst wordt de bewoner geholpen met praktische zaken zoals kamer opruimen, een spelletje doen en bereiding van (brood)maaltijden.

De gastvrouw/heer verricht geen handelingen die onder medische en/of verpleegkundige bevoegdheden vallen, ook niet als hij/zij een verpleegkundige achtergrond heeft.

Aandachtsgebieden voor gastvrouw/heer

Wat is belangrijk om het vrijwilligerswerk tot een succes te maken