Woonzorg Elisabeth Stift

Comfortabele huur appartementen

Professionele ondersteuning

Professionele zorg(hulp)verlening

Verpleging/ Verzorging

Indien u verpleging/ verzorging behoeft ontvangt u deze van Thuiszorg MeanderGroep ZL.

De thuiszorgorganisatie levert alle zorg die u nodig hebt ook complexe zorg, VPT (Volledig Pakket Thuis) en terminale zorg.

Tevens levert de thuiszorg de 24 uurs ongeplande zorg.

Indien er acuut hulp nodig is kunt u middels uw alarmering systeem 24 uur per dag de zorgverleners van de thuiszorg oproepen. Deze zijn binnen 5 tot maximaal 10 minuten aanwezig.

Thuiszorg wordt betaald door u zorgverzekeraar en afhankelijk van uw inkomen is een eigen bijdrage noodzakelijk.

Voor verdere informatie kunt u de website van MeandergroepZL bezoeken.

https:/www.meandergroep.com

Hulp bij de Huishouding

Als uzelf niet meer de noodzakelijke huishoudelijke activiteiten kunt verrichten kunt u bij de gemeente Kerkrade aanspraak maken op ondersteuning bij de huishouding middels de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Na aanmelding volgt een gesprek met u, waarna er al dan niet een indicatie wordt afgegeven voor huishoudelijke ondersteuning.

Bij positieve indicatie wordt de hulp bij huishouding uitgevoerd door MeanderGroep ZL.

Huisarts en andere hulpverleners

Uw eigen huisarts of andere hulpverleners zoals fysiotherapeut, ergotherapeut et cetera kunt u desgewenst blijven behouden.

Wel is het van belang om deze hulpverleners te informeren over uw verhuizing naar WoonZorg Elisabeth Stift.

Kapper, pedicure et cetera

U blijft natuurlijk gebruik maken van uw eigen kapper, pedicure et cetera. Deze kunnen indien nodig ook ambulant bij u komen.

Bent u op zoek naar een nieuwe kapper of pedicure, neem dan contact met de gastvrouw / heer. Zij kunnen behulpzaam zijn bij deze zoekactie.