Woonzorg Elisabeth Stift

Comfortabele huur appartementen

Omschrijving van de (woon)service

Aanvullende gegevens bij contract Woonzorg Elisabeth Stift

Energie en verduurzaming

In het kader van verduurzaming hebben wij de binnenkant van de buitenmuren van het pand geïsoleerd met Isocal. Daarnaast is ervoor gekozen om ieder appartement te voorzien van een eigen verwarmingsinstallatie en eigen meters voor gas-, elektra- en waterverbruik.

Dit zou normaliter leiden tot een aanpassing (verhoging) van de netto huurprijs.

Wij hebben de meerkosten van de eigen verwarmingsinstallatie opgenomen in de servicekosten.

De huurprijs van deze nieuwe installatie (inclusief het onderhoud) blijft over de contractperiode (12 jaar) van de ketels gelijk tot 01-01-2030. Er volgt dus op dit bedrag niet ieder jaar een huuraanpassing.

De nieuwe verketeling van het pand zorgt, afhankelijk van het individuele stookgedrag, per appartement voor een energiebesparing van ongeveer € 45,00 per maand.


Kosten maaltijden (prijspeil mei 2020)

Voor de warme maaltijden wordt maandelijks een voorschot in rekening gebracht van € 140,-
Bij hoofdgerecht/soep of nagerecht € 160,-
Bij hoofdgerecht, soep en nagerecht € 185,-
Deze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd door de leverancier van de maaltijden.
Per kwartaal vindt verrekening plaats op basis van de werkelijk genoten maaltijden.
De bewoner draagt zélf zorg voor het ontbijt en de avondmaaltijd.


Inrichting woonkeuken

Door ons is de gezamenlijke woonkeuken voorzien van: 

Boren in wand, vloer en plafond

In de vloer mag niet geboord worden. Dit in verband met het mogelijk veroorzaken van schade aan de technische installatie.
De muren van het appartement zijn verschillend van bouwstructuur. Onze technische dienst zal u adviseren over het gebruik van de juiste pluggen, schroeven of haakjes.

Gegevens t.b.v. aanvraag huurtoeslag:

Uw netto huur € ​variabel (zie uw huurcontract)

Huismeester € 12,-

Electra algemeen € 25,-

Verwarming algemeen € 14,-

Schoonmaak algemeen € 16,-

Specificatie servicekosten

De voorschotten zijn gebaseerd op een schatting.
Verrekening gebeurt jaarlijks achteraf op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
Iedere bewoner ontvangt daartoe in april de ‘Eindafrekening huur- en servicekosten’ van het voorgaande kalenderjaar.

Specificatie servicekosten

• Gas afhankelijk van woning type
• Huur CV-ketel (incl. onderhoud en storingen)
• Electra
• Water
• Tuinonderhoud
• Huismeester (incl. materialen)
• Energie algemene ruimten
• Huishoudelijke kosten (incl. schoonmaak algemeen)
• Afvalverwerking
• Overige servicekosten (o.a. materiaal activiteiten)