Woonzorg Elisabeth Stift

Comfortabele huur appartementen

Omschrijving van de (woon)service

Aanvullende gegevens bij contract Woonzorg Elisabeth Stift

Energie en verduurzaming

In het kader van verduurzaming hebben wij de binnenkant van de buitenmuren van het pand geïsoleerd met Isocal, verder is ervoor gekozen om ieder appartement te voorzien van een eigen verwarmingsinstallatie.

Dit zou normaal lijden tot een aanpassing van de netto huurprijs.

Wij hebben de meerkosten opgenomen in de servicekosten.

De prijs van de nieuwe installatie inclusief het onderhoud blijft over de contractperiode (12 jaar) van de ketels gelijk. Er volgt dus op dit bedrag niet ieder jaar een huuraanpassing.

De nieuwe verketeling van het pand zorgt, afhankelijk van het stookgedrag, per appartement voor een energiebesparing van ongeveer € 60,00 tot € 70,00 per maand.

Kosten maaltijden

Voor de warme maaltijden wordt maandelijks een voorschot in rekening gebracht van € 135,-

Bij hoofdgerecht/soep of nagerecht € 160,-

Bij hoofdgerecht, soep en nagerecht € 185,-

Per kwartaal zal verrekening plaats vinden op basis van de werkelijk genoten maaltijden.

Voor zowel de kosten van het ontbijt als de avondmaaltijden draagt de bewoner zelf zorg.

Inrichting woonkeuken

Door ons is de gezamenlijke woonkeuken voorzien van: 

Boren in wand, vloer en plafond

In de vloer mag niet geboord worden.

Alle wanden zijn verschillend van structuur.

Onze technische dienst zal U adviseren over het gebruik van de juiste pluggen, schroeven of haakjes. 

Gegevens t.b.v. aanvraag huurtoeslag:

Uw netto huur € variabel

Huismeester € 12,-

Electra algemeen € 25,-

Verwarming algemeen € 14,-

Schoonmaak algemeen € 16,-

Specificatie servicekosten

De voorschotten zijn gebaseerd op een schatting.

Bijvoorbeeld:

De tuinen

Op dit moment wordt het tuinonderhoud gedaan worden door vrijwilligers.

Als wij dit kunnen blijven regelen zullen er geen loonkosten doorberekend worden via de servicekosten.

Alle servicekosten die wij kunnen beïnvloeden door gebruik te maken van vrijwilligers zullen zorgen voor lagere servicekosten.

Schoonmaak algemene ruimtes

Ook dit werk wordt gedaan door vrijwilligers. Momenteel worden alleen de schoonmaakmiddelen doorbelast.

Voorschot specificatie: 

Gas afhankelijk van woning type  tussen € 45,00 en € 95,00
Cv-ketel/ huur, onderhoud en storingen   € 38,00
Electra   € 44,00
Water € 9,00
Onderhoud groen     € 33,00
Huismeester incl. materiaal    € 15,00
Energie algemeen  € 6,00
Schoonmaak algemeen  € 10,00
Overige servicekosten als voorbeeld materiaal activiteiten  € 7,00