Woonzorg Elisabeth Stift

Comfortabele huur appartementen

Inspraak bewoners

In WoonZorg Elisabeth Stift is “Inspraak Bewoners” veel meer een samenspraak tussen de bewoners, vrijwilligers en professionele hulpverleners.

Door de kleinschaligheid van WoonZorg Elisabeth Stift (maximaal 25 bewoners) heeft iedere bewoner de mogelijkheid om deel te nemen aan het bewoners overleg.

Het overleg wordt voorgezeten door een lid van het bestuur van WoonZorg Elisabeth Stift.

Alle onderwerpen welke de bewoners willen bespreken kunnen op de agenda geplaatst worden.

Zaken welke besproken worden tijdens het overleg worden in de notulen vastgelegd.

Gemaakte afspraken worden vastgelegd in de besluitenlijst.

Alle bewoners krijgen de notulen en de besluitenlijst op papier toegestuurd. De vrijwilligers kunnen deze lezen op de website.

Het gestructureerde overleg vindt minimaal 4 keer per jaar plaats, mocht er meer overleggen wenselijk zijn dan is dit altijd mogelijk.Natuurlijk bestaat ook de mogelijk om als individuele bewoner zaken kenbaar te maken bij de Stichting WoonZorg Elisabeth Stift. Dit kan bij de gastvrouwen/ heren die dagelijks aanwezig zijn.