Vrijwilligers in Woonzorg Elisabeth Stift

 

Stichting WoonZorg Elisabeth Stift en zijn vrijwilligers

 

Stichting WoonZorg Elisabeth wordt gerund door vrijwilligers, binnen de organisatie heeft iedere vrijwilligers een specifieke taak. Samen zijn wij een geheel en vormen met de stagiaires facilitair, zorg en welzijn en de externe professionele medewerkers een hecht team.

Wij willen het verblijf en de zorg in WoonZorg Elisabeth voor u zo prettig en aangenaam mogelijk maken.

Welke specifieke taken vervullen vrijwilligers in onze organisatie:

 

 • In het hoofdstuk “Vrijwilligers, gastvrouw/heer” wordt reeds uitvoerig op dit taakgebied in gegaan,
 • samen met bewoners activiteiten ondernemen,
 • als aandachtspunt het gebouw als geheel; bouwkundige staat,

        elektra, liften, lange termijn huis vestiging plan et cetera,

 • ondersteunen in de bouw, sloopwerkzaamheden en wat al nog meer,
 • klein technisch onderhoud doen in de appartementen van bewoners,

        materialen die bewoners gebruiken,

 • in de tuinen, (moestuin, siertuin, boomgaard) onderhoud vijver, schoonhouden omgeving
 • zorg draagt voor website, Facebook en andere media,
 • grafische werkzaamheden verrichten,
 • alle (bijzondere) activiteiten in beeld brengt (foto’s, video),
 • accountant, financiele verantwoording,
 • intake en begeleiding nieuwe bewoners
 • begeleiding van stagiaires,
 • begeleiding vrijwilligers, rooster planning,
 • scholing vrijwilligers,
 • contacten met externe organisaties,
 • bestuurlijke activiteiten,
 • organiseren van festiviteiten.

Het spreekt vanzelf dat wij steeds op zoek zijn naar gemotiveerde vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd willen besteden aan de zorg voor onze bewoners.